2 Mount Vernon Street 

Winchester, MA 01890

Nancy Pallotta

nancy@thepallottagroup.com

781-258-0722

 

342 E St. #1 | Boston, MA

SOLD: $724,000